maezawa-moon-partner

Japanese fashion billionaire Yusaku Maezawa. Koji Sasahara/AP Photo